Bilder og deltakerliste fra slektsstevnet på Kvinlog skule 27.august 2000

www.homme.family

Her er deltakeroversikten fra slektstreffet 27.august 2000

Ida Frøytland, Thor Homme og Per Inge Homme

Åsta Omestad med familie

Etterkommere etter Tønnes Homme

Etterkommere etter Anna Kvinlog

Etterkommere etter Thore Homme

Solveig Lunden med familie